Reduced ticket

Museum in Brodnica - Granary

Reduced ticket

  • summer-winter

Reduced ticket on entrance. Exhibition about prehistoric hunting.

Na wstęp. Siedziba: spichlerz z 1604 r. Wystawa: Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana przed 10 000 lat" (Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 1998)"