free entrance

Zmijowiska - Division of the Vistula Region Museum

free entrance

  • summer-winter

Free entrance. Open everyday.

Czynne: teren ogólnodostępny przez cały rok. Wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z końca IX w., zniszczone pod koniec wieku X. Zachowany fragment wału obronnego, częściowo zrekonstruowany (wraz z bramą) na podstawie wyników badań wykopaliskowych. Obok grodu odtworzone zostaną obiekty mieszkalne i urządzenia techniczne, stanowiące zaplecze dla ośrodka archeologii doświadczalnej i działań edukacyjnych.