50% off on the entrance fee to the Castle in Stropkov

Krajské múzeum v Prešove

50% off on the entrance fee to the Castle in Stropkov

50% zľava zo vstupného do Kaštieľa v Stropkove

Take advantage of a 50% off on the entrance fee to Kaštiel in Stropkov.

Využívaj zľavu 50% zo vstupného do Kaštieľa v Stropkove.