iQPARK science center

IQPARK SCIENCE CENTER

iQPARK science center

The first Czech fun science science center, whose main goal is to gain a deeper understanding of the nature of phenomena through play, experimentation and logical reasoning. The target group is children of pre-school age and primary school. For the EYCA card holder a reduced fee is set (children 3-15 years old).

První české zábavně naučné science centrum, jehož hlavním cílem je prostřednictvím hry, experimentování a logického uvažování dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku a prvního stupně ZŠ. Pro držitele karty EYCA je určen snížený tarif vstupného (děti 3-15 let).