12%  off fashion and sport clothing, shoes, equipment and accessories

skate-online.sk

12% off fashion and sport clothing, shoes, equipment and accessories

zľava 12 % na športové a módne oblečenie, vybavenie a doplnky

Take advantage of a 12% discount on purchases in the online store www.skate-online.sk. The discount does not apply to goods defined in the Terms and Conditions. Discounts cannot be combined. The discount is deducted from the catalog price. The discount cannot be recognized retroactively.

Využívaj 12% zľavu na nákup v internetovom obchode www.skate-online.sk. Zľava sa neuplatňuje na tovar vymedzený v Obchodných podmienkach. Zľavy nie je možné sčítať. Zľava sa odpočítava od katalógovej ceny. Zľavu nie je možné uznať spätne.