1 month free access and a fee of 2.99 EUR / month instead of 3.99 EUR / month

Readmio app

1 month free access and a fee of 2.99 EUR / month instead of 3.99 EUR / month

Download the app from the app store by searching for "Readmio". At www.//euro26.sk/kupony/ you will find instructions on how to get a discount code. You apply the code in the Readmio app by clicking on "Apply code" in the "Profile" section and you can now read the fairy tail and the app will add sounds and music exactly at the right moment. You do nod need to do anything else just read, your voice will activate the sound effects.

Stiahnite si aplikáciu z obchodu s aplikáciami vyhľadaním výrazu „Readmio“. Na www.//euro26.sk/kupony/ nájdete pokyny ako získať zľavový kód. Kód uplatníte v Readmio appke kliknutím na „Uplatniť kód“ v sekcii „Profil“ a už môžete čítať rozprávku z aplikácie plynule Vašim deťom a zvuky alebo hudba sa automaticky prehrajú v ten správny moment. Nemusíte stlačiť žiadne tlačidlo. Váš hlas je spúšťač.