Special Go Safe Yoxo mobile phone and data package by Orange

Orange

Special Go Safe Yoxo mobile phone and data package by Orange

Get a Go Safe Yoxo flat rate for only 16 euros with Digital Reward (with activated electronic invoice or cashless payment) at Orange sales points or in the e-shop at www.orange.sk/produkty-a-sluzby/volania/gosafeyoxo! The Go Safe Yoxo flat rate includes unlimited calls. Within the SR and EU/Zone 1, you call completely without restrictions, and international calls from the SR to the EU/Zone 1 are included in the price 3 prices per minute, unlimited SMS/MMS, 17 GB per month, Online protection Basic, Yoxo market with data, where you can sell your unused data or buy more at discounted prices. You can find more information at www.isic.sk/pausalpreteba. The offer is valid for holders of valid licenses issued and distributed in Slovakia.

Go Yoxo paušál len za 15 euro si zabezpeč na predajných miestach Orange alebo hľadaj v e-shope na www.orange.sk! Go Yoxo paušál obsahuje nekonečné dáta pre sociálne siete a čety +5 GB dát na všetko ostatné, nekonečné volania v rámci SR a EU, nekonečné SMS/MMS v rámci SR a EU a Yoxo market s dátami, na ktorom môžeš svoje nespotrebované dáta predať alebo si ich dokúpiť za zvýhodnené ceny. Viac info nájdeš na www.isic.sk/pausalpreteba. Ponuka platí pre držiteľov platných preukazov vydaných a distribuovaných na Slovensku.  S Go Yoxo paušálom nás čakajú automatické zmeny od 18.8 2022. Využívaj s ešte vylepšenou verzou len za 16€ s Digitálnou odmenou (pri aktivovanej elektronickej faktúre alebo bezhotovostnej platbe) paušál, kde sa zvyšuje objem dát na 17GB, možnosť bezplatnej aktivácie služby Online ochrana Basic. Viac info nájdeš na www.orange.sk/e-shop/uprava.  S Go Yoxo môžeš v každom fakturačnom období využiť až 8-krát možnosť dátovať celý deň úplne zadarmo. Ak budeš službu potrebovať častejšie, máš možnosť kedykoľvek si ju dokúpiť len za 1,50 € za aktiváciu.   


Locations