50% off on the entrance fee to the Castle and Archeopark

Krajské múzeum v Prešove

50% off on the entrance fee to the Castle and Archeopark

Take advantage of a 50% off on the entrance fee to Kaštiel and Archeopark in Hanušovce.

Využívaj zľavu 50% zo vstupného do Kaštieľa a Archeoparku v Hanušovciach.