Reduced ticket

The W. Lutosławski Philharmonic in Wrocław, The National Forum of Music

Reduced ticket

Bilet ulgowy

  • summer-winter

National Forum of Music Witold Lutosławskiego (NFM) in Wrocław, opened in 2015 at Plac Wolności 1, is one of the largest concert venues in Central Europe. There are four concert halls - the Main Hall and three chamber halls.

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (NFM) we Wrocławiu, otwarte w 2015 roku przy placu Wolności 1, jest jednym z największych obiektów koncertowych w Europie Środkowej. Znajdują się w nim cztery sale koncertowe – Sala Główna oraz trzy sale kameralne.