Reduced ticket

Kraków Historical Museum - THE CROSS HOUSE

Reduced ticket

5%

  • summer-winter

Reduced ticket.

Wystawa: Dzieje Teatru Krakowskiego". Siedziba: zabytkowy, średiowieczny dom - Muzeum Teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego. Cel wystawy: rozbudzanie zainteresowania zwiedzających wszystkim, co łączy się z ulotną sztuką teatru oraz przybliżeniem najważniejszych wydarzeń przeszło dwustuletniej historii teatru krakowskiego i działających tam indywidualności aktorskich, reżyserskich i scenograficznych."