Discounts: •	3% discount on Macbooks (expect 14-inch and 16-inch and iMacs) •	2% on 14-inch and 16-inch •	4% discount on all speakers and headphones (excluding airpods) •	10% discount on all Non-Apple branded iPhone and iPad covers •	Free tempered glass screen protector worth every iPhone  •	Free non-Apple brand over with every iPad

iCentre

Discounts: • 3% discount on Macbooks (expect 14-inch and 16-inch and iMacs) • 2% on 14-inch and 16-inch • 4% discount on all speakers and headphones (excluding airpods) • 10% discount on all Non-Apple branded iPhone and iPad covers • Free tempered glass screen protector worth every iPhone • Free non-Apple brand over with every iPad

T&C: • The agreed discounts will be granted only on presentation of the EYCA Card and identification. • Considering the discounts granted, it has to be noted that payments should preferably be made by cash. • Discounts cannot be utilized in conjunction with any other offers or with already discounted products that are available at iCentre from time to time. • Discounts can be redeemed from the following 3 outlets: o iCentre Sliema – Tagliaferro Business Centre, Sliema o iCentre B’Kara – Dun Karm Street, B’Kara Bypass, B’Kara o iCentre The Point - Level 1, Tigne shopping complex, Sliema

T&C: • L-iskontijiet miftiehma jingħataw biss mal-preżentazzjoni tal-Karta EYCA u l-identifikazzjoni. • Meta wieħed iqis l-iskontijiet mogħtija, għandu jiġi nnutat li l-ħlasijiet għandhom preferibbilment isiru bi flus kontanti. • L-iskontijiet ma jistgħux jiġu utilizzati flimkien ma’ xi offerti oħra jew ma’ prodotti diġà skontati li jkunu disponibbli f’iCentre minn żmien għal żmien. • L-iskontijiet jistgħu jinfdew mit-3 ħwienet li ġejjin: o iCentre Sliema – Tagliaferro Business Centre, Tas-Sliema o iCentre B’Kara – Triq Dun Karm, B’Kara Bypass, B’Kara o iCentre The Point - Level 1, Tigne shopping complex, Tas-Sliema