1 euro Off cinema tickets

Kino Hron

1 euro Off cinema tickets

1 euro zľava zo vstupného do kina

Make use of 1 euro off regular cinema ticket price at Cinema Hron in Žiar nad Hronom. The cinema is located in the City Culture Centre. Ticket reservations at www.kinohron.sk

Využívaj zľavu 1 euro zo vstupného na bežné premietanie kina Hron v Žiari nad Hronom. Zľavu je potrebné nahlásiť vopred pri platení v pokladni MsKC. Rezervácia vstupeniek na www.kinohron.sk