15% discount

Sphinx restaurants

15% discount

15%

  • summer-winter

A permanent discount of -15% for EURO26 Card holders and a one-time discount of -50 PLN. All available in the Aperitif app. Code: EURO26

Stała zniżka -15% dla posiadaczy Karty EURO26 oraz jednorazowy rabat -50 zł. Wszystko dostępne w aplikacji Aperitif. Kod: EURO26


Locations