Special offer

AQUACITY Poprad

Special offer

tarifa dieťa/študent

Use the child/student tariff from the price of all-day admissions, 3-hour admissions Aquapark packet or Wellness packet. The discount can also be used when shopping online at shop.aquacity.sk, you will additionally present the pass when you visit the Aquapark.

Využívaj tarifu dieťa/študent z ceny celodenných vstupov, 3 hodinových vstupov Aquapark packet alebo Wellness packet. Zľavu je možné využiť aj pri online nákupe na shop.aquacity.sk, preukaz dodatočne predložíte pri návšteve v Aquaparku.