40% of the ticket price for selected shows and categories

SND - Slovenské národné divadlo Bratislava

40% of the ticket price for selected shows and categories

40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a kategórie

Take advantage of discounts in SND: OPERA - 40% discount on tickets for seats in the 3rd category. The discount does not apply to children's shows, matinee shows, New Year's Eve shows, premieres, derniers, performances of guest theaters, as well as selected special events. BALLET - 40% discount on the ticket price for seats in the 3rd category. The discount does not apply to performances of The Nutcracker, Narodil sa chrobáčik, New Year's Eve performances, pre-premieres, dress rehearsals, premieres, children's shows, performances of visiting theaters, as well as selected special events. DRAMA - 40% discount on the ticket price for selected performances and categories: New Building Drama Hall (3rd cat.), New Building Studio (2nd cat.), current information at www.snd.sk.

Využi zľavy v SND: OPERA - zľava 40 % z ceny na vstupenky na miesta z 3. kategórie. Zľava sa nevzťahuje na detské predstavenia, dopoludňajšie predstavenia, silvestrovské predstavenia, premiéry, derniéry, predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti. BALET - zľava 40 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie. Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, Narodil sa chrobáčik, silvestrovské predstavenia, na predpremiéry, generálky, premiéry, detské predstavenia, predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti. ČINOHRA - zľava 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a kategórie: Sála činohry Novej budovy (3. kat.), Štúdio Novej budovy (2. kat.), aktuálne informácie na www.snd.sk.“