VIDA! science centrum

Moravian Science Centre Brno, příspěvková ogranizace

VIDA! science centrum

For EYCA card holders is provided a reduced entrance fee of 90 CZK (see price list "Organized Children's Group")

Držitelům karty EYCA je při návštěvě VIDA! Science centra poskytováno snížené vstupné 90 Kč (viz ceník "Organizovaná dětská skupina")