VIDA! science centrum

Vida! Science centrum

VIDA! science centrum

VIDA! science centrum

For EYCA card holders is provided a reduced entrance fee of 100 CZK (see price list "Organized Children's Group")

<p>Držitelům karty EYCA je při návštěvě VIDA! Science centra poskytováno snížené vstupné 100 Kč (viz ceník "Organizovaná dětská skupina")</p>