25% off from the basic entrance fee

Termálne kúpalisko Vincov les

25% off from the basic entrance fee

Take advantage of a 25% off on the basic entrance fee to the Vincov les swimming pool

Využívaj zľavu 25% zo základného vstupného na kúpalisko Vincov les