Fruit Pie for 0,60 eur only with any big McMenu , Special Student menu and McFlurry special deal

McDonald’s

Fruit Pie for 0,60 eur only with any big McMenu , Special Student menu and McFlurry special deal

Ovocná taštička k akémukoľvek veľkému McMenu len za 0,60 eur, študentské menu a McFlurry so zľavou

McDonald’s is a popular fast-food chain. Show your CARD at any McDonald’s (including McDrive) in Slovakia and get Fruit Pie for only 0,60 eur (= 1 euro off) with any big McMenu or special "Student menu" - Cheeseburger, French Fries Medium, Soft Drink Medium for 4,30 EUR. Also on offer is a McFlurry for 2.50 euros (instead of 3.20 euros) with one sprinkle (Kit-Kat, Lentilky, Lotus) or topping (chocolate, strawberry, caramel). Does not apply to promotional offers of sprinkles and toppings such as Oreo, Snickers, etc. The discount cannot be combined with other McDonald's promotions. The discount also applies in McDrive. It is not possible to use QR/Barcode scanning to claim the discount at McDonald's, but only by showing yourself at the till.

Využívaj celoročnú ponuku v McDonald’s - pri kúpe akéhokoľvek veľkého McMenu dostaneš ovocnú taštičku podľa vlastného výberu len za 0,60 eur  (ušetríš euro) alebo si daj "Študentské menu" - 1x Cheeseburger, 1x stredné hranolky, 1x stredný sýtený nápoj len za 4,30 eur. V ponuke tiež McFlurry za 2,50 eur (namiesto 3,20 eur) s jednou posýpkou (Kit-Kat,Lentilky,Lotus) alebo polevou (čokoládová, jahodová, karamelová). Nevzťahuje sa na kampaňové ponuky posýpok a poliev ako Oreo, Snickers a pod. Nie je možné zľavu kombinovať s inými akciami McDonald’s. Zľava platí aj v McDrive. Na uplatnenie zľavy v McDonald's nie je možné použiť načítavanie QR/čiarového kódu, ale len preukázaním sa na pokladni.


Locations