50% off on the entrance fee to the Rákoczi Palace

Krajské múzeum v Prešove

50% off on the entrance fee to the Rákoczi Palace

Take advantage of a 50% off on the entrance fee to the Rákoczi Palace in Prešov.

Využívaj zľavu 50% zo vstupného do Rákocziho paláca v Prešove.