20% Discount for EYCA cardholders

EQUOS RESORT

20% Discount for EYCA cardholders

20% zbritje për të gjithë anëtarët e Kartës Rinore Evropiane

  • best-of

Equos Resort, the largest water park in the region, which has thought for everyone. Where fun is present every day of the week! 7 pools that differ from each other due to their special features. Entertainment for children and adults. A program rich in events, animation shows, parties, performances and various games. Where no day is like another. The most unique slides with high safety that will give you adrenaline all the time. Hotel with 15 suites where you will find originality and comfort. There is no lack of dedicated and quality service to you, to give you real moments of relaxation. Welcome to Equos Resort, where fun knows no limit!

Equos Resort, parku ujor më i madh në rajon, që ka menduar për të gjithë. Aty ku argëtimi është i pranishëm çdo ditë të javës! 7 pishina që ndryshojnë nga njëra-tjetra për veçoritë e tyre të veçanta. Argëtim për fëmijë dhe të rritur. Një program i pasur me evente, shfaqje animacionesh, festa, shfaqje dhe lojëra të ndryshme. Ku asnjë ditë nuk është si një tjetër. Rrëshqitjet më unike me siguri të lartë që do t’ju japin adrenalinë gjatë gjithë kohës. Hotel me 15 suita ku do të gjeni origjinalitet dhe komoditet. Nuk mungon shërbimi i përkushtuar dhe cilësor ndaj jush, për t’ju dhuruar momente reale relaksi. Mirësevini në Equos Resort, ku argëtimi nuk njeh kufi!