40% DISCOUNT

SALÓN TEATRO / CENTRO DRAMÁTICO GALEGO

40% DISCOUNT

40% DE DESCUENTO

40% ON THE PRICE OF THE GENERAL ENTRY. DISCOUNT NOT ACCUMULABLE TO OTHER DISCOUNTS AS GROUP, REDUCED PRICE DAY ETC. * THIS DISCOUNT WILL BE MAINTAINED UNTIL TICKET PRICES CHANGE.

40% SOBRE O PREZO DA ENTRADA XERAL. DESCONTO NON ACUMULABLE A OUTROS DESCONTOS COMO GRUPO, DÍA DE PREZO REDUCIDO ETC. *ESTE DESCONTO MANTERASE MENTRES NON SE MODIFIQUEN OS PREZOS DAS ENTRADAS.