Gallery of Fine Arts in Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Gallery of Fine Arts in Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě

For EYCA card holders, a reduced admission fee (50%) applies. The Gallery of Fine Arts in Ostrava is a contributory organization of the Moravian-Silesian Region, it is the largest collection gallery in the region. The collections of the GVUO are constantly expanding and their quality places the institution among the five most important collection-building institutions in the Czech Republic. The GVUO's exhibition spaces are located in the House of Art, a listed building from 1926, which is one of the jewels of Ostrava's architecture. It offers an exceptional setting for the presentation of fine art, both the rich gallery collections and temporary exhibitions dedicated mainly to art from the 19th century to the present. Since the 1960s, the GVUO has focused on extensive acquisition activities and has continually expanded its fine art collections. At the moment, they already include over 23,000 art objects. GVUO organizes exhibitions, educational and accompanying programs for the general public. The gallery regularly lends artworks from its collection to exhibitions in the Czech Republic and abroad. Since 2008, the GVUO's administrative and documentation centre has been located at 1291/12 Poděbradova Street, where you will also find an extensive library with a research room.

<p>Pro držitelé karty EYCA&nbsp;platí&nbsp;<strong>snížené vstupné (ve výši 50 %)</strong>.<br><br><strong><a href="https://www.gvuo.cz" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.gvuo.cz&source=gmail&ust=1690889526914000&usg=AOvVaw3_NLhfKyNqhL2U5JgktZyJ">Galerie výtvarného umění v Ostravě</a></strong>&nbsp;je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, jedná se o největší sbírkotvornou galerii v kraji. Sbírky GVUO jsou neustále rozšiřovány a svou kvalitou instituci řadí k pětici nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice.<br><br>Výstavní prostory GVUO najdete v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. Nabízí výjimečné prostředí pro prezentaci výtvarného umění jak bohatých galerijních sbírek, tak časových výstav věnujících se zejména umění od 19. století po současnost. Od 60. let 20. století se GVUO zaměřuje na rozsáhlou akviziční činnost a neustále rozšiřuje své sbírky výtvarného umění. V tuto chvíli již zahrnují přes 23 tisíc uměleckých předmětů.<br><br>GVUO pořádá výstavy, vzdělávací a doprovodné programy pro širokou veřejnost. Umělecká díla ze své sbírky galerie pravidelně zapůjčuje na výstavy v České republice i zahraničí. Správní a dokumentační centrum GVUO sídlí od roku 2008 na ulici Poděbradova 1291/12, kde najdete také rozsáhlou knihovnu s badatelnou.</p>