DinoParky v ČR

DinoParky v ČR

DinoParky v ČR

DinoParky v ČR

For the EYCA card holders, a reduced fee (children 3-15 years) is set for DinoPark in Prague, Pilsen, Liberec, Vyškov and Ostrava.

Pro držitele karet EYCA je při návštěvě DinoParků v Praze, Plzni, Liberci, Vyškově a Ostravě určen snížený tarif vstupného (děti 3-15 let).