Tariff JUNIOR

Tatry Mountain Resorts Tatralandia

Tariff JUNIOR

Tarifa JUNIOR

Take advantage the JUNIOR tariff - a discounted price for admission to the Tatralandia aquapark (in accordance with the current entry price list).  To use the discount online via www.gopass.sk, the validity of the pass is checked electronically - after registration and placing the product in the basket in the adult tariff, the pass number is then entered to apply the discount.

Využívaj tarifu JUNIOR - zľavnenú cenu vstupov do aquaparku Tatralandia (v zmysle aktuálneho pultového cenníka vstupov). Pre využitie zľavy online cez www.gopass.sk sa platnosť preukazu kontroluje elektronicky - po registracii a vložení produktu do košíka v tarife dospelý sa následne zadá čisla preukazu na uplatnenie  zľavy.