Leo Express

Leo Express

Leo Express

Leo Express

LEO EXPRESS: COMFORT FOR YOUR TRAVEL! Cashback 25 % in the form of bonus leo credits from the ticket price for holders of a valid EYCA card in the Adult + student / teacher discount card. Valid only in Economy class. Special conditions: Registration in the Smile Club Loyalty Program + valid EYCA card

Jezděte vlakem levněji s Leo Express. Pohodlí pro vaše cestování! Cashback 25 % ve formě bonusových leo kreditů z ceny jízdenky pro držitele platné karty EYCA v tarifu Dospělý + slevový průkaz student/učitel. Platí pouze ve třídě Economy. Zvláštní podmínky: Registrace ve Věrnostním programu Smile Club + platná karta EYCA