12% off on sportswear and equipment not only for snowboarding

snowboard-online.sk

12% off on sportswear and equipment not only for snowboarding

zľava 12% na športové oblečenie a vybavenie nielen pre snowboarding

Take advantage of a 12% discount on purchases in the online store www.snowboard-online.sk. The 12% discount does not apply to goods defined in the Terms and Conditions, discounts cannot be added up. 12% discount is deducted from the catalog price. The discount cannot be recognized retroactively.

Využívaj 12% zľavu na nákup v internetovom obchode www.snowboard-online.sk. Zľava 12% sa neuplatňuje na tovar vymedzený v Obchodných podmienkach, zľavy nie je možné sčítať. 12% zľava sa odpočítava od katalógovej ceny. Zľavu nie je možné uznať spätne.