Reduced ticket

Museum of South Podlasie Region

Reduced ticket

  • summer-winter

Reduced ticket.

Siedziba: wieża zegarowa wchodząca w skład XVIII w. zespołu pałacowego Radziwiłłów wraz z półkolistą, parterową budowlą łączącą wieżę z bramą wjazdową. Bramaz aprojektowana została jako rzymski łuk tryumfalny, w który wkomponowano portyk rzymskiej świątyni. Wystawy stałe: Kultura ludowa południwego Podlasia, Ludowa rzeźba skaralna XIX-XX w. z terenu południowego Podlasia, Ikona święta tajemnica, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., wystawy czasowe.