2 euro off/per player the game fee LOST IN TIME, ESCOBAR

THEROOMS.EU

2 euro off/per player the game fee LOST IN TIME, ESCOBAR

Zľava 2 eura/hrac na hry STRATENÍ V ČASE, ESCOBAR

Take advantage of 2 euro off/player on the price of the game: LOST IN TIME, ESCOBAR. You can play the mentioned games at Zvonárska 17, Košice.

Využívaj zľavu 2 eura/hrac z ceny hry: STRATENÍ V ČASE, ESCOBAR. Uvedené hry si môžeš zahrať na prevádzke Zvonárska 17, Košice.