Student admission at Cinemax

CINEMAX

Student admission at Cinemax

Študentské vstupné do kín Cinemax

  • Discount negotiated by CKM SYTS
  • Going out

With a valid ISIC/ITIC/EURO<26 card, you can see more and pay less in CINEMAX multiplexes - use the student entrance fee, a discount of 1 to 2 euros from the price of a normal ticket for most shows. Detailed information can be found at https://www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/vstupne/

S platným preukazom ISIC/ITIC/EURO<26 vidíš v multikinách CINEMAX viac a platíš menej - využívaj študentské vstupné, zľavu 1 až 2 eura z ceny základnej vstupenky na väčšinu predstavení. Podrobné informácie nájdeš na https://www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/vstupne/